Tips: Hoe je uitzendkrachten zo lang mogelijk aan je bindt

Gepubliceerd op 1 mei 2022 om 14:51

De schaarste van arbeidskrachten is goed te merken. Bedrijven hebben er veel baat bij goed personeel te binden. Maar het binden van de uitzendkrachten is ook voor een uitzendorganisatie één van hun grootste uitdagingen. Een uitzendbureau heeft een andere band met zijn uitzendkrachten dan een werkgever met zijn directe werknemers. Uitzendkrachten zitten niet in hetzelfde pand en er is minder contact. Vaak is de duur van een contract onzeker en kortdurend. Hoe kan je deze krachten toch voor langere tijd aan je binden?

Goed personeel is moeilijk te vinden en dat weet de uitzendbranche als geen ander. Het kost ook meer tijd om kandidaten te werven en in te schrijven, dan wanneer je iemand uit de vertrouwde poule kan benaderen. Hoe bind je als uitzender vertrouwde arbeidskrachten aan je? Match Support geeft 5 tips.

Het binden en boeien van goed personeel zowel door de opdrachtgevers als de uitzendbureaus

Zorg voor een goed imago van jouw uitzendbureau en je opdrachtgever

Wanneer medewerkers het imago van jouw uitzendbureau en van je opdrachtgever als positief ervaren, voelen zij zich er meer verbonden mee. Tegenwoordig vliegen de reviews en referenties je om de oren. Ook uitzendbureaus en opdrachtgevers worden online massaal beoordeeld. Hoe je als uitzendbureau ‘scoort’, kan van invloed zijn op de keus van iemand om specifiek met jouw bureau en jouw opdrachtgever samen te werken. En vergeet ook de gesprekken onderling niet. We zijn nu eenmaal enorm gevoelig voor de mening van een ander.

Zorg voor contact met collega’s

Uit onderzoek blijkt dat wie meer contact heeft met collega’s zich meer gewaardeerd voelt. Waardering is een belangrijke factor in de band met de medewerker. Organiseer bijvoorbeeld van tijd tot tijd een gezellige activiteit, toolbox of een uitjes om het onderlinge contact te stimuleren. Dit soort contactmomenten kan je als bureau en als opdrachtgever ook gebruiken om op minder formele wijze te polsen wat er speelt.

Tip 3: Geef medewerkers het gevoel dat hun werk ergens aan bijdraagt

Het helpt de binding wanneer de medewerker het idee heeft dat zijn of haar werk écht bijdraagt aan de organisatie. Wanneer medewerkers hun taak als nuttig ervaren, verhoogt dat intrinsieke motivatie om het werk te doen. Natuurlijk heeft het bedrijf zelf hier een grote verantwoordelijkheid in, maar ook in het voortraject moet je als uitzendbureau duidelijk zijn over de uit te voeren opdracht of te vervullen functie. Check samen met de opdrachtgever, waar de uitzendkracht zal starten, of er voldoende duidelijkheid is gegeven. En vraag ook gedurende de samenwerking met de medewerker regelmatig of de verwachtingen helder zijn. Zo heeft iemand het idee dat hij onderdeel is van een groter geheel en dat zijn tijd en energie van toegevoegde waarde is, ook al is het maar voor een dag of een week.

Een goede onboarding

Uitzendkrachten die op een goede wijze ‘instromen’ in een organisatie zijn sneller productief, voelen zich meer betrokken én vertrekken minder snel. Zo telt dat bij vaste medewerkers, maar ook voor uitzendkrachten. Een goede onboarding speelt in op de menselijke behoefte om erbij te horen! Ook hier ligt een groot gedeelte van de verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf. En ook  als uitzendbureau kun je hier een positieve draai aan geven.

Ga voor een duurzame samenwerking tussen opdrachtgever en uitzendbureau

Een langdurige, meeromvattende samenwerking waarbij goed gekeken wordt naar het wederzijds belang, kan in de praktijk heel goed uitpakken.

Ook in de flexbranche is MVO een groeiend fenomeen, want wie niet aan MVO doet legt het tijdens een tender af tegen concurrenten. Maar hoe onderneem je als flexbureau duurzaam, zonder dat het alleen dient als marketinginstrument?

Duurzaam ondernemen is ondernemen volgens de zogenoemde triple-P benadering: profit, people en planet. Oftewel: een bedrijf behaalt winst door de mensen in en rondom het bedrijf te respecteren en doet dat binnen ecologische randvoorwaarden. André Nijhof, universitair hoofddocent maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsethiek aan Nyenrode: ‘MVO is meer dan alleen iets goeds doen voor de maatschappij. Bij alles wat je onderneemt moet je als bedrijf nadenken over de effecten op de maatschappij. MVO raakt echt aan de core business van een organisatie en dat is ook de kern van waar het in de uitzendsector om gaat.’

Wie in 2022 succesvol wil zijn als opdrachtgever en uitzendbureau, kan met deze tips aan de slag om zijn of haar personeel zo lang mogelijk aan zich te binden. Door de samenwerking met je uitzendpartner op te zoeken, creëer je draagvlak bij zowel je eigen personeel als bij de uitzendkrachten!

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.